Få suksess ved å la meg markedsføre din bedrift eller ditt prosjekt!

Jeg, Helene Hokland, er en erfaren markedsfører. Jeg har gjennomført suksessfulle markedsføringskampanjer på nasjonalt nivå både i Norge og England, på sosiale medier internasjonalt og på lokalt nivå i Nord Norge. Jeg har særlig erfaring innen markedsføring av kulturarrangement og utøvere innen kultur, men erfaringen jeg har kan lett overføres til andre områder. Jeg har dessuten god teoretisk bakgrunn i markedsføring gjennom min bachelor i økonomi og ledelse som hun fullførte i 2014.

I utførelse av den visuelle delen av produktet har jeg gode samarbeidspartnere innen fotografi og design. Dette er viktig for at din kampanje skal ha det rette utseende.

Her er noen av mine siste prosjekt:

  • SALT på Sandhornøya utenfor Bodø. Jeg har hatt ansvar for promotering av SALT på sosiale medier og Norsk presse, med et nært samarbeid med PR-byrået Margaret i London og Camron i New York som har ansvar med internasjonal presse. SALT har vært omtalt i media over hele verden og i Norge av VG, Dagens Næringsliv, Aftenposten og Morgenbladet, NRK, TV2, samt kunst- og arkitektur-publikasjoner og lokale aviser. Besøkstallene har vært gode.
    www.salted.no
  • Online årsstudium i Travel & Tourism, Høgskolen i Harstad. Jeg gjennomførte en markedsføringskampanje som økte søkertallet med 450%. www.hih.no
  • KinOmatisk. Jeg produserer og markedsfører dette suksessfulle mat og filmkonseptet i Harstad. Siden oppstart i Januar 2014 har kveldene vært utsolgt, og de blir bare mer og mer populære. www.kinomatisk.no

Be successful by letting me market your company or project!

My name is Helene Hokland, and I am experienced within marketing and communication. I have completed successful marketing campaignes within Norway, UK and social media internationally. My experience is mainly within cultural projects and artists, but my skills are transferrable to other areas. I have up-to-date theoretical training in marketing at university level.

I collaborate with professional photographers and designers who will give your marketing campaign the right look.

Here are some of my latest projects:

  • The internationaly acclaimed cultural project SALT at Sandhornøya outside Bodø, Northern Norway. I have been responsible for the promoting of the project on social media and in Norwegian press since it's beginning summer 2014. I also work closely with PR companies Margaret in London and Camron in New York which are responisble for the international PR. SALT has been widely covered in international press and Norwegian national press and TV: Dagens Næringsliv, Aftenposten, Morgenbladet, VG, NRK, TV2, as well as art- and architecture publications and local press.
    www.salted.no
  • Online course in Travel & Tourism, Harstad University College. I completed a marketing campaign for this course within Norway which increased the student application rate by 450%. www.hih.no
  • KinOmatisk. I produce, and do the marketing for, this successful food and film concept in my local town Harstad. Still after a year and a half it is sold out several weeks in advance. www.kinomatisk.no